.
Giới thiệu đặc sản trà sâm dứa

Nổi bật Giới thiệu đặc sản trà sâm dứa

Nếu ở phía Bắc có Trà Thái Nguyên đậm đà, ngọt chát thì phía Nam có Trà B’Lao ngát hương sâm dứa, hương sói, hương lài. Để có thương hiệu trà sâm dứa hương nổi tiếng này là biết bao trở tr...
Tiểu thương Tiểu thương
Ẩn