.
Nghị định mới về việc bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình GPS

Nổi bật Nghị định mới về việc bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình GPS

Những dòng xe dưới đây phải lắp thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn, theo đúng quy định của Bộ GTVT. Thiết bị giám sát hành trình được sử dụng phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt v...
Tiểu thương Tiểu thương
Ẩn