.
Ban quản lý (BQL) chợ Minh Phụng

Nổi bật Ban quản lý (BQL) chợ Minh Phụng

Chợ Minh Phụng hay Chợ Cây Gõ, kinh danh các mặt hàng nông sản, thực phẩm, bách hoá tổng hợp, hàng tiêu dùng,… Góp phần tạo nên sức hút của ngôi chợ không thể không kể đến ban quản lý chợ. Cù...
Chợ Minh Phụng

Chợ Minh Phụng

Chợ Minh Phụng hay Chợ Cây Gõ, thuộc địa phận Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 2412 m2. Chợ Minh Phụng được chia thành 440 sạp với tổng mức vốn đầu tư 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn k...
Tiểu thương Tiểu thương
Ẩn